Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Par izglītības dokumentu iesniegšanu 2019./2020.m.g. vidējās izglītības iestāžu absolventiem

2019./2020.mācību gada vidējo izglītības iestāžu absolventi vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas iesniedz Koledžā vai nosūta elektroniski uz e-pastu ucak.vugd.gov.lv ucak ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.augustam. Izglītības dokumentu oriģinālus jāuzrāda 2020.gada 4.augustā pirms iestājpārbaudījumiem.

Uzņemšana studijās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

No 6.jūlija līdz 17.jūlijam notiks jauno studentu uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis), kur mācības ietver ne tikai teorētiskās lekcijas, bet arī aktīvas un aizraujošas praktiskās nodarbības.

Pilna laika klātienes studiju izlaidums

Piektdien, 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) notiks izlaidums, kurā 14 absolventi saņems diplomus un iegūs ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikāciju.