Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Informācija par iestājpārbaudījumu peldēšanā

Informējam, ka uz Koledžas iestājpārbaudījumu peldēšanā līdzi jābūt sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātam vai negatīvam Covid-19 testam.  Pamatojums - Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38. 27 un 38. 34 apakšpunkts.

Informācijai

Jautājumu un informācijas nepieciešamības gadījumā darba dienās no 8:00 līdz 16:30 zvanīt uz mob.tālr.27870909

Absolventu izlaidums

17. un 18.jūnijā notika valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas darbu aizstāvēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienes studējošajiem.