Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Aizvadīta kvalifikācijas darbu aizstāvēšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

18. un 19.janvārī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā notika valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas darba aizstāvēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studējošajiem.

Programmu akreditācija

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 30T861081, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4. LKI līmenis) un profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 20T861081, iegūstamā kvalifikācija – dispečers (iekšlietu jomā) (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3. LKI līmenis) akreditētas uz sešiem gadiem līdz 2027.gada 4.janvārim (akreditācijas datums - 2021.gada 5.janvāris; akreditācijas ID numuri - AP 6519 , AP 6520).

Studiju procesa norise ārkārtas situācijas laikā

Valstī izsludinātās ārkārtas situācijas laikā studiju process Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā norisinās saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 6.novembra rīkojuma Nr.655 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 8.punktu un tieši Iekšlietu ministrijas 2020.gada 16.novembra rīkojumu Nr.1-12/1264 „Par mācību procesa norisi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā”.