Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Direktora uzruna Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 19.gadadienā

2021.gada 1.aprīlī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža svin savu 19.dibināšanas gadadienu. Koledžai katru gadu 1.aprīlis ir īpaša svētku diena – lai arī šogad, pandēmijas apstākļos, bez krāšņām svinībām un bagātīgi klātiem galdiem, bez jautrām dejām un skaļām dziesmām.

Aizvadīta kvalifikācijas darbu aizstāvēšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

18. un 19.janvārī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā notika valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas darba aizstāvēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studējošajiem.

Programmu akreditācija

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 30T861081, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs (4. LKI līmenis) un profesionālās tālākizglītības programma “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, kods 20T861081, iegūstamā kvalifikācija – dispečers (iekšlietu jomā) (2.profesionālās kvalifikācijas līmenis, 3. LKI līmenis) akreditētas uz sešiem gadiem līdz 2027.gada 4.janvārim (akreditācijas datums - 2021.gada 5.janvāris; akreditācijas ID numuri - AP 6519 , AP 6520).