Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Vakance - lektora amatsPrint

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža
aicina darbā
LEKTORU
(amata kods 2310 03)
Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā
(Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063, Reģ.Nr. 90000048203)
 
Pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis) mācību kursiem:
 
„Tehniskā grafika” 
klātienes kursam mācību apjoms 2 kredītpunkti, 48 kontaktstundas, 
nepilna laika neklātienes kursam mācību kursa apjoms 2 kredītpunkti, 24 kontaktstundas
 
„Datormācība” 
klātienes kursam  mācību apjoms 2 kredītpunkti, 48 kontaktstundas;
nepilna laika neklātienes kursam mācību kursa apjoms 2 kredītpunkti, 24 kontaktstundas                              
 
Prasības pretendentiem:
maģistra vai doktora grāds pedagoģijas, matemātikas, informācijas tehnoloģiju, inženierzinātņu vai būvniecības jomā,
valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī,
atbilstoši Izglītības likuma 50.panta pirmās daļas 1.punktā noteiktajam par pedagogu nedrīkst strādāt persona, kas sodīta par tīša noziedzīga nodarījuma izdarīšanu (neatkarīgi no sodāmības dzēšanas vai noņemšanas), izņemot gadījumu, kad pēc sodāmības dzēšanas vai noņemšanas Izglītības kvalitātes valsts dienests izvērtējis, vai tas nekaitē izglītojamo interesēm, un atļāvis šai personai strādāt par pedagogu
 
Pienākumi:
kvalitatīvi sagatavot un nolasīt lekcijas minētajos mācību kursos, 
sagatavot eksāmena/ieskaites materiālus, kā arī sastādīt gala pārbaudījumu (eksāmenu/ieskaiti), novadīt to un novērtēt izglītojamo sniegumu 10 ballu skalā
 
Mēs piedāvājam:
atbildīgu un interesantu darbu,
atalgojumu: - 
- ar doktora grādu - EUR 15,44  - 1 akadēmiskā stunda,
- ar maģistra grādu – EUR 10,46 - 1 akadēmiskā stunda
ar lektoru tiks slēgts divpusējs Uzņēmuma līgums uz noteiktu laiku
 
Sazināsimies ar tiem kandidātiem, kuri pēc CV un pieteikuma vēstules izvērtēšanas būs iekļuvuši 2.kārtā.
 
Darbu piedāvājam no 2021.gada septembra. 
Pieteikuma vēstuli un CV lūdzam līdz 2021.gada 31.maijam (ieskaitot) nosūtīt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pastu ucak.vugd.gov.lvbaiba.silina
Informācija pa tālruņiem 67803510, 27899616 vai 67803512, 25496934 (Katedras vadītājs)
 
 
Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.