Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras vadītāja vakancePrint

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

aicina pieteikties pretendentus

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras

vadītāja amatam uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

 • akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas atbilst kādai no šādām tematiskajām jomām: tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, komerczinības un administrēšana, sociālā labklājība;
 • izdienas laiks Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā vismaz septiņi gadi;
 • zināšanas personāla vadības jomā;
 • divu svešvalodu prasme (krievu – B1 un angļu – B1 līmenis);
 • prasme strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office); Internet Explorer vai citu interneta pārlūkprogrammu.

 

Galvenie amata pienākumi:

 • organizēt un kontrolēt katedras un Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas darbu;
 • plānot katedras akadēmiskā personāla darba slodzi mācību gadam, kā arī kontrolēt tās izpildi;
 • veikt studiju/mācību procesa analīzi katedras docētajos kursos un mācību priekšmetos;
 • nodrošināt izglītības programmu izstrādi, īstenošanu, satura izvērtēšanu un programmu aktualizēšanu;
 • organizēt mācību prakses programmu izstrādi atbilstoši studiju plānam, prakses norisi, tās kontroli;
 • organizēt un vadīt lekcijas/nodarbības;
 • plānot, koordinēt, kontrolēt pētniecisko un metodisko darbu;
 • nodrošināt pētījumu, tai skaitā, kvalifikācijas darbu tematikas izstrādi un apstiprināšanu;
 • hospitēt pedagogu nodarbības;
 • organizēt un vadīt katedras personāla sadarbību ar Latvijas un ārvalstu sadarbības partneriem un izglītības iestādēm (nodrošināt starptautisko sadarbību);
 • popularizēt koledžu.

 

Mēs piedāvājam:

 • atbildīgu un interesantu darbu;
 • stabilu atalgojumu - no  EUR 1520,00 līdz EUR 1611,00, (pirms nodokļu nomaksas) atbilstoši izdienai, un sociālās garantijas.

Pretendentiem jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. panta prasībām.

 

Motivācijas vēstuli un CV līdz 2020.gada 10.maijam lūdzamnosūtītUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pastuucak.vugd.gov.lvbaiba.silina, papildus informācija pa tālruni: 67803510.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.