Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

JuristsPrint

15.01.2020

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

(Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV – 1063, Reģ.Nr. 90000048203)

aicina pieteikties pretendentus

jurista amatam

(amata kods 2611 01 )uz nenoteiktu laiku

Prasības pretendentiem:

·        akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība tiesību zinātnēs;

·        pieredze ārējo un iekšējo normatīvo aktu projektu izstrādē;

·        ar valsts pārvaldi saistīto normatīvo aktu pārzināšana;

·        zināšanas un pieredze administratīvajā procesā;

·        ar personas datu aizsardzību saistīto jautājumu pārzināšana;

·        sadarbības prasmes un spēja strādāt komandā;

·        prasme plānot un organizēt savu darbu;

·        labas komunikācijas prasmes;

·        precizitāte un atbildības sajūta;

·        spēja pieņemt lēmumu un argumentēt savu viedokli;

·        prasme strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office);

·        vēlama darba pieredze valsts pārvaldes iestādē jurista amatā.

 

Amata pienākumi:

  • izstrādāt koledžas normatīvo aktu projektus, atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sistematizēt un aktualizēt koledžas normatīvo aktu datu bāzi;
  • izstrādāt studiju, prakses līgumu projektus un vienošanās par mācību izdevumiem; mācību izdevumu atmaksu;
  • veikt koledžas sagatavoto dokumentu juridisko analīzi, sniegt atzinumus par to atbilstību normatīvajiem aktiem, un, nepieciešamības gadījumā, kopā ar speciālistiem pilnveidot sagatavotos projektus;
  • sagatavot ar tiesvedībām saistītos dokumentus, un saskaņā ar attiecīgu pilnvarojumu un atbilstoši savai kompetencei, pārstāvēt koledžas intereses valsts un pašvaldību iestādēs, tai skaitā visās tiesu  instancēs, kā arī attiecībās ar fiziskām un juridiskām personām;
  • sniegt juridiska rakstura konsultācijas koledžas nodarbinātajiem par koledžas kompetencē esošajiem jautājumiem.

 

Mēs piedāvājam:

·        atbildīgu un interesantu darbu;

·        stabilu atalgojumu (no  EUR 940.00 līdz EUR 1287.00) un sociālās garantijas.

Pieteikuma vēstuli un CV līdz 2020.gada 29.februārim lūdzam nosūtīt Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektoram uz e-pastu ucak.vugd.gov.lvbaiba.silina, papildus informācija pa tālruni: 67803510.

 

Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžai (turpmāk – koledža). Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunu laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu koledžas leģitīmās intereses. Koledža, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.