Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora amatsPrint

Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests (turpmāk – iestāde) aicina pieteikties amatpersonas ar speciālajām dienesta pakāpēm (turpmāk – kandidāts) uz Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (turpmāk – koledža)  direktora amatu (2.1.apakšsaime, VII līmenis un 16.mēnešalgu grupa). Amatam augstākā speciālā dienesta pakāpe – pulkvedis.

Amata pienākumi:

·        vadīt koledžas darbu un nodrošināt tai deleģēto funkciju izpildi;

·        organizēt un pārraudzīt koledžas mācību procesu un nodrošināt iegūstamās izglītības un profesionālās pilnveides kursu kvalitāti;

·        plānot un nodrošināt koledžas darbības stratēģisko vadību, organizēt attīstības stratēģijas izstrādi;

·        nodrošināt koledžas personāla politikas plānošanu un īstenošanu, finanšu vadību un tās atbilstību normatīvo aktu prasībām;

·        pārstāvēt koledžu citās institūcijās, īstenot zinātnisku un profesionālu sadarbību;

·        organizēt starptautisko sadarbību koledžas kompetences jautājumos;

·        vadīt koledžas darbību sekmējošu projektu pieteikumu izstrādi un atbalstīto projektu realizāciju Eiropas Savienības finansēto struktūrfondu, citu fondu un programmu ietvaros.

 

Prasības kandidātam:

·        atbilstība Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4.panta prasībām;

·        akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība (Tiesību zinātne, civilā un militārā aizsardzība, pedagogu izglītība un izglītības zinātnes, sociālās un cilvēkrīcības zinātnes, komerczinības un administrēšana);

·        izdienas laiks vadošā amatā vismaz pieci gadi;

·        zināšanas un pieredze par koledžas darbību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un to izstrādē;

·        izpratne par valsts pārvaldi un administratīvā procesa organizēšanu iestādē;

·        vēlamas angļu un krievu valodas zināšanas;

·        prasme strādāt ar biroja programmatūru (Microsoft Office).

 

Iesniedzamie dokumenti:

·        CV un motivācijas vēstule;

·        stratēģiskais redzējums par koledžas attīstību tuvākajos piecos gados.

 

Vispārīgie jautājumi un konkursa norise:

·        Konkursa mērķis ir nodrošināt koledžas darba kvalitāti un efektivitāti, izvēloties atbilstošāko kandidātukoledžas direktora amatam.

·        Konkursa uzdevums ir izvērtēt konkursa dalībnieku profesionālo sagatavotību un atbilstību koledžas direktora amatam.

·        Amata konkurss noritēs divās kārtās. Pirmajā kārtā notiks konkursa dalībniekuiesniegto dokumentu saturiskā izvērtēšana. Otrajā kārtā  iestādes vērtēšanas komisijā tiks izvērtētakatrakandidātapiemērotība noteiktajām prasībām.

Pēc konkursa pirmās kārtas sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuru kandidatūras tiks izvirzītas konkursa otrajai kārtai.

       Ja nevienu no kandidātiem neatzīst par atbilstošāko vakantajam koledžas direktora amatam, iestādes priekšnieks ir tiesīgs pieņemt lēmumu par konkursa izbeigšanu bez uzvarētāja.

 

Iespēja pieteikties minētajam amatam ir iestādes Personāla pārvaldē līdz 2019.gada 30.aprīlim, sūtot iesniedzamos dokumentus uz e-pastu vugd.gov.lvcv, ar norādi koledžas direktors.

 

      Pamatojoties uz Vispārīgo datu aizsardzības regulu, informējam, ka pieteikuma dokumentos norādītie personu dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šī atlases konkursa norisi. Piesakot savu kandidatūru uz izsludināto amatu vietu, Jūs uzticat savus personas datus Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam (turpmāk – iestāde).

       Visa informācija, kas iegūta, kandidātam piesakoties konkrētajai vakancei un/vai sniedzot papildus informāciju, piemēram, pārrunas laikā, tiks glabāta ne ilgāk kā trīs mēnešus pēc konkrētā atlases procesa pabeigšanas, lai nodrošinātu VUGD leģitīmās intereses. VUGD, ievērojot datu minimizācijas principu, pēc leģitīmās intereses sasniegšanas, apņemas dzēst attiecīgo informāciju.