Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Lektors Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedrāPrint

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

izsludina atklātu konkursu

uz lektora amatu (pilna slodze)

amata kods 2310 03

Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedrā

Uz lektora amatu var pretendēt persona ar doktora vai maģistra grādu, vai persona ar augstāko izglītību bez zinātniskā grāda, ja tai ir attiecīgajiem mācību kursiem un mācību priekšmetiem (“Ugunsdzēsības ierindas mācība un fiziskā sagatavotība”, “Ugunsdzēsības un glābšanas tehnika un aprīkojums”, “Glābšanas darbi”, “Ugunsdzēsības un glābšanas darbu taktika”) atbilstoša vismaz piecu gadu praktiskā darba pieredze, un kura spēj vadīt teorētiskās un praktiskās nodarbības, veikt lietišķos pētījumus mācību kursa ietvaros.

 

Mēneša laikā no sludinājuma publicēšanasUgunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Personāla un lietvedības sektorā jāiesniedz (Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā, LV -1063 vai sūtīt uz e-pastu ucak.vugd.gov.lvbaiba.silina) šādi dokumenti:

-         iesniegumspar piedalīšanos konkursā;

-         dokumentu kopijas, kas apliecina nepieciešamo izglītību (uzrādot oriģinālus);

-         ja augstākā izglītība vai zinātniskais grāds iegūti ārvalstīs, izziņu par to, kādam Latvijā piešķirtam izglītības kvalifikācijas līmenim vai akadēmiskajam grādam atbilst ārvalstīs iegūtais diploms;

-         dzīves gājums (Curriculum Vitae), kurā norādīta arī pretendenta administratīvā un organizatoriskā darba pieredze;

-         publicēto darbu saraksts pēdējo 6 gadu laikā;

-         citi dokumenti, ko pretendents vēlas pievienot, lai pilnīgāk raksturotu savu kvalifikāciju;

-         1 fotokartiņa (3 x 4 cm).

 

Pretendentiem jāatbilst Iekšlietu ministrijas sistēmas iestāžu un Ieslodzījuma vietu pārvaldes amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm dienesta gaitas likuma 4. un 7. panta prasībām.

 

 

Informācija pa tālruni 67803510