Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

 

Ugunsdošības un civilās aizsardzības koledžas Studējošo pašpārvaldes sastāvs:

Priekšēdētājs - Adrians Gūtšmits (mob.tālr.25576229)

Priekšsēdētāja vietnieks - Dmitrijs Vavilovs

Valentīns Meinerts

Andris Mārcis Ošenieks

Rendijs Knīss-Daniels

Juta Bule

Santa Danileviča

Līga Čerpakovska

Annemarija Rivča

 

Studējošo pašpārvaldes e-pasta adrese: inbox.lvucak.pasparvalde