Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Pašnovērtējuma ziņojumi

Pašnovērtējuma ziņojums 2020./2021.m.g.

Tehnisku problēmu dēļ nav iespējas koledžas tīmekļvietnē ievietot dokumentus. Lūdzu sazināties pa tālruni t.27332707 vai rakstot uz e-pastu ucak.vugd.gov.lv ucak , ja nepieciešams iepazīties ar šī ziņojuma publiskojamo daļu.