Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

25.07.2011

Lai īstenotu prasības, kādām jāatbilst profesionālam ugunsdzēsējam, nepieciešama specializēta apmācības sistēma.

1974. gads bija svarīgs ugunsdzēsēju Mācību vienībai, kurā notika ugunsdzēsēju sagatavošana- 17. augustā tā saņēma jaunu ēku apmācībām  un arī depo. Par priekšnieku šeit strādāja majors S.Fedotovs, bet no 1984. gada majors A.Šaronovs.

No 1989. gada 1. oktobra Mācību vienība tika pārveidota par Ugunsdzēsības dienesta departamenta Mācību centru ar pulkvežleitnantu A.Straumi priekšnieka amatā.

Laikam ritot radās nepieciešamība ne tikai pēc ierindas ugunsdzēsējiem, bet arī pēc profesionāliem, pašu sagatavotiem speciālistiem. Līdz ar to uz Mācību centra bāzes 1994. gada 17. augustā  izveidoja Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta Ugunsdrošības tehnisko skolu. No pulkvežleitnanta A.Straumes 1997. gada 1. jūlija vadību pārņēma pulkvedis G.Ivanovs.  Skola funkcionēja līdz 2002. gada 31. martam.

          Atgūstot Latvijas valsts neatkarību, Latvijas ugunsdzēsības dienestam vajadzēja veikt ne tikai reformas jaunas dokumentācijas izstrādē, apstiprināšanā un sistēmas sakārtošanā, bet arī apmācības sistēmā tika izstrādātas jaunas  mācību programmas, apgūta pasaules valstu pieredze. Tas viss rādīja, ka esošā ugunsdzēsības apmācības sistēma arī prasa citu virzienu, kas atbilstu Latvijas ekonomiskajām un valstiskajām vajadzībām.

Šajā sakarā 2002. gada 1. aprīlī uz iepriekš darbojošās Ugunsdrošības tehniskās skolas bāzes tika nodibināta Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža. Koledžu no 2002. gada 1. augusta līdz 2004. gadam vadīja pulkvedis V.Jemeļjanovs.

          Laika gaitā koledžas direktora amatā pabija arī pulkvedis N.Plēgermanis (2005.g.- 2007.g. un no 2009.g. -2011.g.) un ģenerālis J.Kisļaks (2007.g.-2009.g.). no 2011.gada jūniju koledžu vada A.Pencis.

 

Katrs no direktoriem ir nācis ar savu redzējumu koledžas izaugsmē, tikušas ieviestas arvien jaunas mācību programmas, izieta akreditācija, pilnveidota un akreditēta bibliotēka, papildināts un modernizēts inventārs mācību procesa nodrošināšanai un tam atbilstošs akadēmiskais personāls.