Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

25.07.2011

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors
Ainars Pencis

Izglītība:

1989. - Augstākā, PSRS Iekšlietu ministrijas Minskas augstākā skola
1979. - Ļeņingradas ugunsdzēsības tehniskā skola

Darba pieredze:

no 14.06.2011. Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktors
no 22.12.2005. līdz 01.04.2011.Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieks
no 21.07.1997. līdz 20.12.2005. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta priekšnieka vietnieks
no 05.11.1990. līdz 21.07.1997. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta departamenta Rīgas 1. ugunsdzēsības un glābšanas daļas komandieris
no 15.09.1989. līdz 05.11.1990. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Rīgas 7. pastāvīgās militarizētās ugunsdzēsības daļas komandiera vietnieks
no 01.02.1986.līdz 15.09.1989. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Rīgas garnizona dežūrdienesta ugunsgrēku dzēšanas vadītāja palīgs
no 03.09.1985. līdz 01.02.1986. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Tehniskā dienesta 12. pastāvīgās militarizētās ugunsdzēsības daļas komandieris
no 28.02.1983. līdz 03.09.1985. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Mācību centra mācību daļas priekšnieks
no 25.06. 1981. līdz 28.02.1983. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Rīgas 1. pastāvīgās militarizētās ugunsdzēsības daļas komandiera vietnieks
no 01.08.1980. līdz 25.06.1981. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Ugunsdzēsības štāba priekšnieks
no 30.07.1979. līdz 01.08.1980. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Rīgas 1. pastāvīgās militarizētās ugunsdzēsības daļas vada komandieris
no 01.10.1976. līdz 28.06.1979. Ļeņingradas ugunsdzēsības tehniskās skolas kursants
no 27.07.1976. līdz 01.10.1976. Iekšlietu ministrijas Ugunsdzēsības pārvaldes Rīgas 6. pastāvīgās militarizētās ugunsdzēsības daļas ugunsdzēsējs

Papildus izglītība un kvalifikācija:

2011.-Struktūrvienību vadība, Iekšējā kontrole-Valsts administrācijas skola

2008. - ASV Federālā izmeklēšanas biroja organizētie kursi - par Baltijas reģiona krīžu un īpašo pasākumu vadīšanu (Ungārija, Budapešta)
2004. - Baltijas jūras padomes (CBSS Eirobaltic) seminārs - „Glābšanas dienestu reģionalizācija", Somijā (Helsinkos)
2004. - starptautiskās konsultācijas par humanitārās palīdzības jautājumiem, Zviedrijā (Stokholmā)
2000. - starptautisks seminārs par ugunsdzēsības un glābšanas dienestu vadības reaģēšanas gatavību, Vācijā (Reinzemē-Pfalcā)
2000. - apmācību kurss par lēmumu pieņemšanu, darbības principiem un to pielietojumu ārkārtējās situācijās, Lietuvā (Nemečinā)
2000. - apmācību kurss par personāla reaģēšanu un rīcību ārkārtējās situācijās, Lietuvā (Nemenčinā)
1997. - starptautisks seminārs par civilo aizsardzību, Vācijā (Ārvailerā)
1994. - speciālais apmācības kurss Zviedrijas glābšanas dienesta aģentūras Rosersbergas glābšanas skolā, Zviedrijā

Apbalvojumi

2004.gada 20. janvārī piešķirta ģenerāļa dienesta pakāpe.

Par labu darbu saņēmis 17 apbalvojumus, tai skaitā, 3 pateicības, 3 krūšu nozīmes, 2 valsts Goda zīmes, ordeņi, Iekšlietu ministrijas apbalvojums "Zelta Goda Zīme".