Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

MisijaPrint

Misija: Radīt studiju vidi, kura veicina studējošo vispusīgu briedumu un paver iespēju katram studējošajam kļūt par profesionāli izvēlētajā darbības jomā.

Vīzija: Elastīga, mūsdienīga un prestiža izglītības iestāde ar motivētu, kvalificētu personālu, ar augsta līmeņa  materiāli tehnisko bāzi, kurā sagatavo profesionāļus ugunsdrošības un civilās aizsardzības jomā.

Vispārīgais mērķis: Sagatavot kvalificētus ugunsdzēsības, ugunsdrošības un civilās aizsardzības speciālistus.