Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

15.02.2021

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija savu darbību uzsāka 1962. gadā. Kopš 1998. gada laboratorija ir Latvijas testēšanas laboratoriju asociācijas (LATLAB) dalībnieks.

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas profesionalitāte ir novērtēta ar akreditācijas sertifikātu, kas apliecina laboratorijas kompetenci veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO 17025:2005 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības”standarta prasībām. Akreditācijas lēmums pieņemts 2018.gada 7.martā, akreditācijas apliecības Nr. LATAK – T-086-14-2000. Akreditācijas apliecība derīga līdz 2023. gada 11.martam.

Akreditācijas sfēra nereglamentētajā jomā: šķidru un cietu vielu, būvizstrādājumu ugunsbīstamības rādītāju, ugunsaizsarglīdzekļu un ugunsdzēsības vielu fizikālā testēšana.

Informācija klientiem

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas akreditācijas sfēra

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijā iesniedzamie paraugi

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis http://likumi.lv/doc.php?id=260209

 

Kontakti

Adrese: Ķengaraga iela 3/1, Rīga, LV-1063, tālrunis: 67803512, fakss:67803518, e-pasts: ucak.vugd.gov.lvuil

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Laboratorijas vadītājs

Artis Lunts

67803512

artis.lunts@ucak.vugd.gov.lv

Laboratorijas tehniskais vadītājs

Ivans Kačanovs

67803509

ivans.kacanovs@ucak.vugd.gov.lv

Kvalitātes vadītāja

Agnese Drēviņa

67803509

agnese.drevina@ucak.vugd.gov.lv