Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

28.02.2022

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorija savu darbību uzsāka 1962. gadā. Kopš 1998. gada laboratorija ir Latvijas testēšanas laboratoriju asociācijas (LATLAB) dalībnieks.

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas profesionalitāte ir novērtēta ar akreditācijas sertifikātu, kas apliecina laboratorijas kompetenci veikt testēšanu atbilstoši LVS EN ISO 17025:2017 „Testēšanas un kalibrēšanas laboratoriju kompetences vispārīgās prasības (ISO/IEC 17025:2017)” standarta prasībām. Akreditācijas lēmums pieņemts 2018.gada 7.martā, akreditācijas apliecības Nr. LATAK – T-086-17-2000. Akreditācijas apliecība derīga līdz 2023. gada 11.martam.

 

Akreditācijas sfēra nereglamentētajā jomā: šķidru un cietu vielu, audumu un putu koncentrāta, būvizstrādājumu ugunsbīstamības rādītāju, ugunsaizsarglīdzekļu un ugunsdzēsības vielu fizikālā testēšana.

 

Informācija klientiem

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijas akreditācijas sfēra

https://drive.google.com/drive/folders/1Qw___2bXA6Kdo9ZMkszectaHCnFPkiyH?usp=sharing

Ugunsdzēsības izmēģinājumu laboratorijā iesniedzamie paraugi

https://drive.google.com/drive/folders/1zX5_JboffNmnepW16qr5AFF3h0LbMOAy?usp=sharing

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas maksas pakalpojumu cenrādis http://likumi.lv/doc.php?id=260209

 

Kontakti

Adrese: Ķengaraga iela 3/1, Rīga, LV-1063, tālrunis: 67803512, e-pasts: ucak.vugd.gov.lvpasts

Amats

Vārds, uzvārds

Tālrunis

E-pasts

Laboratorijas vadītājs

Artis Lunts

67803512

ucak.vugd.gov.lvartis.lunts

Laboratorijas tehniskais vadītājs

Ivans Kačanovs

67803509

ucak.vugd.gov.lvivans.kacanovs

Kvalitātes vadītāja

Agnese Drēviņa

67803509

ucak.vugd.gov.lvagnese.drevina