Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

04.01.2012

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Ķengaraga iela 3/1, Rīga, LV-1063

Reģ.Nr.90000048203

 

Valsts kase TRELLV22

Konts Nr.LV98TREL2140123003000

*  *  *

Studējošajiem : 

- ja tiek veikts maksājums par kopēšanu - pamatojumā norādīt: 21379, par kopēšanu

- ja tiek veikts maksājums par atkārtotu ieskaiti vai eksāmenu -  pamatojumā norādīt: 21359, ieskaites nosaukums, Vārds uzvārds

 

Pieteikšanās dokumentu pilna laika studijām pieņemšanas un reģistrēšanas maksa: EUR 20,50

Rekvizīti:

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Reģ.Nr.90000048203

Valsts kase TRELLV22

Konts Nr.LV98TREL2140123003000

 

 

Pamatojumā norādīt:  21359, Vārds, Uzvārds, personas kods.