Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Profesionālās tālākizglītības programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” (960 stundas), iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta ugunsdzēsējs glābējs, profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas jautājumu kopumsPrint

22.04.2014

Profesionālās tālākizglītības programmas

„Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”

(960 stundas), iegūstamā kvalifikācija – ugunsdzēsības un glābšanas dienesta

ugunsdzēsējs glābējs,

Profesionālās kvalifikācijas eksāmena teorētiskās daļas jautājumu kopums

Teorētiskās daļas testa daļu izglītojamais kārto elektroniski E-apmācības sistēmā. E-apmācības sistēma piedāvā 70 testa jautājumus, kuros ir viens pareizais atbildes variants. Par katru pareizo atbildi tiek piešķirts viens punkts.

Testa jautājumu kopums:

DIENESTA ORGANIZĀCIJA

1) Cik bieži amatpersonu ar speciālo dienesta pakāpi nosūta uz Medicīniskās ekspertīzes komisiju, lai tiktu pārbaudīta amatpersonas veselības stāvokļa atbilstība dienestam?
2) Cik bieži tiek pārbaudīta amatpersonas fiziskās sagatavotības atbilstība?
3) Kad piešķir kaprāļa speciālo dienesta pakāpi?
4) Kāds ir dienesta pienākumu izpildes nakts laika uzskaites laiks?
5) Uz kādu laiku var pārcelt ikgadējā apmaksātā atvaļinājuma daļu?
6) Uz cik daļām (ne vairāk) var sadalīt ikgadējo apmaksāto atvaļinājumu?
7) Ko atbild amatpersona pēc mutiska rīkojuma saņemšanas?
8) Ko dara amatpersona, ienākot priekšnieka telpās?
9) Kā sveicina priekšniekus vai vecākās amatpersonas, tiem ienākot telpās?
10) Vai atļauta rotaslietu un citu priekšmetu valkāšana redzamās ķermeņa vietās (piemēram, degunā, uzacīs, lūpās, mēlē)?
11) Cik bieži notiek amatpersonas novērtēšana?
12) Kas paredzēts dienas kārtībā no plkst. 9:30 līdz 11.00?
13) Kas izbrauc uz notikuma vietu, ja plkst.08:00 sakaru punkta dežurants signalizē par izbraukumu?
14) Kādas ir zīmotnes uz uzplečiem amatpersonai ar virsleitnanta speciālo dienesta pakāpi?
15) Kāds ir noteiktais dežūrformas lietošanas ilgums?
16) Kādā veidā ugunsdzēsējiem glābējiem kompensē darbu virs noteiktā darba laika, ja nebija nepieciešams veikt nepārtrauktu vai steidzamu, iepriekš neparedzētu uzdevumu ārpus dienesta pienākumu izpildes laikā?
17) Vai amatpersonai ir tiesības atteikties pildīt iestādes priekšnieka vai iestādes vadītāja dotos uzdevumus?
18) Kā rīkojas teritoriālās struktūrvienības ugunsdzēsējs glābējs, ja viņš vēlas strādāt arī citā vietā, ieņemot konkrēto amatu?
19) Kādas ir prasības, cik ātri paziņot tiešajam priekšniekam par darbnespēju slimības dēļ vai citu prombūtnes gadījuma iemeslu?
20) Kad amatpersonai nav atļauts nodot asinis?
21) Kas aizliegts nodarbinātajam dienesta pienākumu izpildes (darba) laikā un vietā?
22) Vai atļauts smēķēt specializētajā transportlīdzeklī?
23) Līdz kādam datumam atbildīgais nodarbinātais iepazīstina nodarbināto ar dienesta pienākumu izpildes (darba) grafiku?
24) Kāds ir dežūrmaiņas ilgums, ieskaitot pārtraukumus?
25) Vai iestādes un koledžas amatpersonai ar speciālo dienesta pakāpi, kas dienesta pienākumus veic attiecīgajā dežūrā, atļauts atstāt dienesta pienākumu izpildes vietu dežūras laikā?
26) Kad dienas kārtībā paredzēta ugunsdzēsības tehnikas, ugunsdzēsības un glābšanas aprīkojuma, depo ēkas telpu, kurās uztur dežūrmaiņa, un teritorijas sagatavošana dežūras nodošanai?
27) Kādas ir zīmotnes uz uzplečiem amatpersonai ar pulkvežleitnanta speciālo dienesta pakāpi?
28) Vai ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs ir tiesīgs dot rīkojumu nojaukt būves, lai ierobežotu ugunsgrēka izplatīšanos?
29) Kam ir obligāti ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja rīkojumi notikuma vietā?
30) Vai ugunsdzēsēji var izmantot objekta resursus?
31) Vai amatpersona ar speciālo dienesta pakāpi (VUGD amatpersona), pildot dienesta pienākumus atbilstoši savām pilnvarām, atbild par nodarīto mantisko un fizisko kaitējumu?
32) Kā veic ugunsgrēku dzēšanu un glābšanas darbus īpašos objektos (diplomātisko un konsulāro pārstāvniecību ēkās, uz kuģiem, militārajos objektos, citos īpašos objektos)?
33) Kurš ir ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs tad, kad uz notikuma vietu ierodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienība?
34) Kas vada ugunsgrēka ierobežošanas un likvidācijas darbus mežā un meža zemēs?
35) Kam ir tiesības iejaukties ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītāja darbībā un atcelt viņa likumīgos rīkojumus?
36) Vai Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienests piedalās politisko vai starpnacionālo konfliktu novēršanas un masu nekārtību likvidācijas pasākumos?
37) Kāds varētu būt pamatojums, lai amatpersonu atvaļinātu no dienesta?
38) Vai lēmuma par disciplinārsoda piemērošanu apstrīdēšana vai pārsūdzēšana aptur tā izpildi?
39) Cik lielu piemaksu saņem amatpersonas (darbinieki) par nakts darbu?
40) Cik ilga laika republikas pilsētā, pilsētā un ciemā, kur atrodas Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļa vai postenis, tuvākās Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta daļas vai posteņa apakšvienība ierodas notikuma vietā pēc izbraukšanas no daļas vai posteņa?
41) Vai ugunsdzēsējam glābējam ir pienākums informēt priekšnieku par plānotu ar dienesta pienākumu izpildi nesaistītu izceļošanu uz ārvalstīm?
42) Vai ugunsdzēsējam glābējam ir pienākums informēt priekšnieku par neplānotu ar dienesta pienākumu izpildi nesaistītu izceļošanu uz ārvalstīm?
43) Kas ir tiesīgs atvaļināt ugunsdzēsēju glābēju no dienesta?
44) Cik daudz pareizās atbildes jāsniedz ikmēneša zināšanu pārbaudē, lai iegūtu vērtējumu "ieskaitīts"?
45) Uz cik ilgu laiku norīko dieninieku?
46) Kam ir tiesības atsaukt ugunsdzēsēju glābēju no atvaļinājuma?
47) Kurš sniedz pirmo palīdzību līdz brīdim, kad ierodas Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienesta brigāde, ja notikuma vietā ir cietušie?
48) Cik ilga laika Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta apakšvienības izbrauc no daļas vai posteņa garāžas?
49) Kādas iestādes un dienestus nevar iesaistīt ugunsgrēku dzēšanā un glābšanas darbu veikšanā?
50) Cik daudz punkti jāiegūst V1-V4 vecuma grupas ugunsdzēsējam glābējam, kad tiek veikta pārbaude par fiziskās sagatavotības atbilstību Ministru kabineta noteiktajām prasībām?

 

TEHNIKA UN APRĪKOJUMS

1)         Kādas ir prasības ugunsdzēsēju aizsargķiverei?

2)         Cik smagu atsvaru (kg) izmanto ugunsdzēsēju jostas un karabīnes pārbaudei?

3)         Kādu klašu ugunsgrēkiem parasti paredzēti pulvera ugunsdzēsības aparāti?

4)         Ko nozīmē vārdi “A klases ugunsgrēks”?

5)         Ko nozīmē vārdi “B klases ugunsgrēks”?

6)         Ar kādu aprīkojumu nostiprina šļūtenes, strādājot uz kāpnēm?

7)         Ko dara, ja notikuma vietā šļūtenei atklāj bojājumu?

8)         Vai ir atļauts komplektēt ugunsdzēsības tehniku ar netīrām, slapjām vai bojātām šļūtenēm?

9)         Kādas ir prasības, piegādājot ūdeni no ugunsdzēsības hidranta (turpmāk – UH), par divu sūcvadu izmantošanu (attiecībā uz spiedienu ūdensvadā)?

10)    Cik bieži veic šļūteņu regulārās pārbaudes?

11)    Kāds ir spiedvadu pieļaujamais garums (parastais garums)?

12)    Kādā grupā ir 51 mm spiedvads?

13)    Kādā grupā ir 77 mm spiedvads?

14)    Kāds ir šļūtenes marķējuma burtu un ciparu augstums?

15)    Kādā veidā pasargā šļūtenes, kas šķērso ceļa braucamo daļu?

16)    Kādā veidā uzglāba (izvieto, sakārto) spiedvadus ugunsdzēsības automobiļu aprīkojumā?

17)    Kādus nosacījumus izpilda, nomainot vai novācot šļūtenes, palielinot līniju garumu zemu temperatūru apstākļos?

18)    Kādus nosacījumus izpilda, nomainot vai novācot šļūtenes, palielinot līniju garumu zemu temperatūru apstākļos?

19)    Kādus nosacījumus izpilda, nomainot vai novācot šļūtenes, palielinot līniju garumu zemu temperatūru apstākļos?

20)    Kādus nosacījumus izpilda, strādājot zemu temperatūru apstākļos, attiecība uz šļūteņu līniju nostiprināšanu uz ugunsdzēsības kāpnēm?

21)    Kāds ir spiedvadu „A” pārbaudes spiediens bāros (nav virs 78 mm)?

22)    Kāds ir spiedvadu „B” pārbaudes spiediens bāros?

23)    Cik daudz šļūteņu turētājus izmanto vienas šļūtenes nostiprināšanai, kad tā izvilkta vertikāli?

24)    Cik smagu atsvaru (kg) izmanto šļūteņu turētāju pārbaudei?

25)    Ar kādu svaru pārbauda izbīdāmās kāpnes?

26)    Ar kādu svaru pārbauda bomjkāpnes?

27)    Ar kādu svaru pārbauda āķkāpnes?

28)    Ko nodrošina (kāda ir viena no prasībām), uzstādot izbīdāmās kāpnes?

29)    Ar kādu aprīkojuma elementu nostiprinās, strādājot, atrodoties uz kāpnēm?

30)    Cik daudz cilvēki var atrasties uz āķkāpnēm vienlaicīgi?

31)    Kāds ir bomjkāpņu garums darba stāvoklī, metros?

32)    Kāds ir izbīdāmo kāpņu garums (metros) izbīdītā stāvoklī?

33)    Kādā veidā pārbauda no dabīga materiāla izgatavotās drošības virves?

34)    Kādā veidā pārbauda no sintētiska materiāla izgatavotās drošības virves?

35)    Ar cik smagu atsvaru (kg) pārbauda no dabīga materiāla izgatavotās drošības virves?

36)    Kādi pastāv nosacījumi, lietojot zema spiediena gaisa spilvenus, lai palielinātu celšanas augstumu?

37)    Kā tur hidraulisko griezēju, pārgriežot automobiļa statni?

38)    Kādā veidā uzstāda ventilatoru?

39)    Kādā attālumā uzstāda ventilatoru, lai ar gaisa konusu pārklātu durvju aili parastām durvīm?

40)    Kāds ugunsdzēsības automobiļu veids ir ugunsdzēsības autocisterna?

41)    Kāds ugunsdzēsības automobiļu veids ir ugunsdzēsības autokāpnes?

42)    Kāda ir ugunsdzēsības autocisternas Renault Kerax ūdens tilpnes ietilpība, litros?

43)    Kāda ir ugunsdzēsības autocisternas Renault Kerax putu koncentrāta tilpnes ietilpība, litros?

44)    Kāda ir ugunsdzēsības autocisternas Iveco Magirus TLF 3000 ūdens tilpnes ietilpība, litros?

45)    Kāda ir ugunsdzēsības autocisternas Iveco Magirus TLF 3000 putu koncentrāta tilpnes ietilpība, litros?

46)    Cik cilvēkiem jābūt grupas sastāvā?

47)    Kad veic elpošanas aparātu darba gatavības pārbaudi Nr.2?

48)    Kādu informāciju ik pēc 10 minūtēm kontrolposteņa dežurants pieprasa strādājošai grupai elpošanai nepiemērotā vidē?

49)    Cik minūtēm pietiek gaisa rezerve elpošanas aparātā?

50)    Veicot darbus elpošanai nepiemērotā vidē, kādos gadījumos vienlaikus strādā ne mazāk kā divas grupas, pie kontrolposteņa organizējot vienu rezerves grupu?

51)    Kāds brīdinājuma signāls ir elpošanas aparātos?

52)    Kādam jābūt skābekļa daudzumam gaisā, lai varētu lietot filtrējošās gāzmaskas?

53)    Kādus saspiestā gaisa balonus lieto Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestā?

54)    Kur ieraksta elpošanas aparāta darba gatavības pārbaudes Nr.1 rezultātus?

55)    Kādus elpošanas aizsarglīdzekļus lieto, dzēšot ugunsgrēku un veicot glābšanas darbus pazemes šahtās?

56)    Kas ir kontrolpostenis?

57)    Kas ir elpošanai nepiemērota vide?

58)    Kas ir piesārņota vide?

59)    Cik kontrolposteņa dežurantus norīko, ja notikuma vietā strādā vairākas grupas, un ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs nav speciāli noteicis kontrolposteņu dežurantu skaitu?

60)    Ar kādiem elpošanas aparātiem var strādāt grupa?

61)    Kāds ir vidējais gaisa patēriņš, strādājot ar saspiesta gaisa elpošanas aparātu?

62)    Kas ietilpst grupas aizsardzības līdzekļos?

63)    Kurš nozīmē grupas dalībniekus un grupas komandieri?

64)    Kādos gadījumos nozīmē kontrolposteņa dežurantu?

65)    No kā atkarīgs darba ilgums, strādājot elpošanai nepiemērotā vidē?

66)    Kādu darbu veikšanai paredzēts sausais hidrotērps?

67)    Kādu darbu veikšanai paredzēts „Hansa” tipa glābšanas dēlis?

68)    Vai glābējiem obligāti jālieto glābšanas vestes, veicot glābšanas darbus ūdeņos vai uz ledus?

69)    Cik paņēmieni ir glābšanas riņķa iemešanai?

70)    Cik cilvēkus var glābt ar glābšanas laivu?

IERINDAS MĀCĪBA

1.      Kuri noteikumi nosaka IeM un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpā (turpmāk - amatpersona) savstarpējo dienesta attiecību kārtību un ārējo izskatu?

2.      Kāds ir noteikumu IeM un tās padotībā esošo iestāžu amatpersonu ar speciālajām dienesta pakāpēm formas tērpā (turpmāk - amatpersona) savstarpējo dienesta attiecību kārtību un ārējo izskatu mērķis?

3.      Kas ir augstāks priekšnieks?

4.      Kas ir priekšnieks?

5.      Kas ir tiešais priekšnieks?

6.      Kas ir vecākā amatpersona?

7.      Kas ir jaunākā amatpersona?

8.      Kas ir padotais?

9.      Kas ir oficiāls sveiciens?

10.  Uz ko attiecina komandas „Mierā”, „Brīvi!” ?

11.  Uz ko attiecina komanda „Virsnieki!” ?

12.  Kam amatpersona pakļaujas, pildot dienesta pienākumus?

13.  Pie kā amatpersona vēršas ar dienestu saistītos jautājumos (ja tie nav neatliekami)?

14.  Kas ir jādara padotajam, ja augstāks priekšnieks dod rīkojumu bez padotā tiešā priekšnieka starpniecības?

15.  Kāds ir rīkojuma nepildīšanas iemesls?

16.  Ko dara amatpersona, ja saņēmusi mutisku aizrādījumu no augstāka priekšnieka?

17.  Kas ir jādara, ja padotie vēršas pie augstāka priekšnieka vai jaunākās amatpersonas vēršas pie vecākās amatpersonas un pēc dienesta pakāpes nosaukšanas lieto

18.  Kad amatpersona ieņem pamatstāju?

19.  Ko jautā amatpersona, pēc sarunas ar priekšnieku, izejot no telpas?

20.  Kas jādara, ja augstāka priekšnieka klātbūtnē amatpersonai nepieciešams ziņot tiešajam priekšniekam?

21.  Kā amatpersonas formas tērpā, ārpus ierindas, ārā viena otru sveicina?

22.  Kā amatpersonas formas tērpā, ārpus ierindas, telpās viena otru sveicina?

23.  Vai oficiāla sveicināšana attiecas arī uz ārvalstu amatpersonu formas tērpā un karavīru formas tērpā?

24.  Vai jaunākā amatpersona pirmā oficiāli sveicina vecāko amatpersonu?

25.  Kā jaunākā amatpersona ejot bez galvassegas garām sveicina vecāko amatpersonu?

26.  Kā jaunākā amatpersona, ja galvā ir galvassega, sveicina vecāko amatpersonu?

27.  Kā jaunākā amatpersona, ja galvā nav galvassegas, sveicina vecāko amatpersonu?

28.  Kā amatpersona sveicina, ja abās rokās ir priekšmeti, kas apgrūtina oficiālu sveicināšanu?

29.  Ja sanāksmē vai telpā ierodas augstāka amatpersona, kādu komandu dod?

30.  Kā sveicina tiešo vai augstāko priekšnieku amatpersonu sapulcēšanās vietā?

31.  Ar kādu jautājumu amatpersona, nokavējot dienesta sanāksmes sākumu, ienākot telpā, vēršas pie sanāksmes vadītāja?

32.  Ko dara amatpersonas Latvijas valsts himnas atskaņošanas laikā?

33.  Kādam ir jābūt amatpersonas formas tērpam?

34.  Vai amatpersonām atļauts privātā apģērba elementus nēsāt kopā ar formas tērpu?

35.  Vai amatpersonai pārvietojoties formas tērpā ir atļauts košļāt košļājamo gumiju?

36.  Kādam ir jābūt matu griezumam vīriešiem?

37.  Cik garš var būt vaigu bārdas garums?

38.  Kādas drīkst būt ūsas?

39.  Kāda drīkst būt bārda?

40.  Kādai jābūt matu krāsai?

41.  Cik gredzenus amatpersonai atļauts nēsāt?

42.  Vai atļauts formas tērpa ārpusē piestiprināt rotaslietas, pulkstenķēdes, pildspalvas un zīmuļus?

43.  Kā ir atļauts nēsāt reliģiska rakstura rotaslietas?

44.  Vai atļauts vīriešiem esot formas tērpā, nēsāt auskarus?

45.  Vai ir atļauts nēsāt saulesbrilles?

46.  Kādu somu drīkst nēsāt pie formas tērpa?

47.  Kādu mugursomu atļauts nēsāt IeM izglītības iestāžu izglītojamiem pie formas tērpa?

48.  Kādas krāsas lietussargu drīkst nēsāt amatpersona pie ikdienas un parādes formas tērpa?

PIRMĀ PALĪDZĪBA

1.      Cik ilgi drīkst turēt spiedošo pārsēju?

2.      Cietušo uz nestuvēm nes?

3.      Kādās proporcijās jāveic netiešā sirds masāža un mākslīgā elpināšana pieaugušajiem?

4.      Stabilajā sānu pozā novieto tos cietušos, kuri ir:

5.      Kā novieto cietušos, kuri ir bez samaņas ar saglabātu elpošanu?

6.      Kā jānovieto cietušais šoka gadījumā?

7.      Apdeguma gadījumos Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu jāizsauc, ja:

8.      Ja cietušais neelpo un viņam salauzts deguns un apakšžoklis ar asiņošanu no mutes dobuma:

9.      Cietušais izvilkts krastā pēc atrašanas zem ūdens apmēram 10 min., tādā gadījumā:

10.  Atdzišanu veicina visi apstākļi, izņemot:

11.  Cik ilgi jādzesē termisks ādas apdegums?

12.  Spiedoša pārsēja "polsterim" drīkst izmantot:

13.  "Glābšanas ķēdītes" pirmais posms ir:

14.  Ja pirmais elpināšanas mēģinājums bijis neveiksmīgs, tad pirms nākošās elpināšanas:

15.  Ja cietušais aizrijies un svešķermeni pats nespēj atklepot, tad palīdzi viņam:

16.  Kas jādara krampju lēkmes laikā?

17.  Izmantojot mobilo tālruni Latvijā, Neatliekamo medicīnisko palīdzību (NMP) izsauc izmantojot numuru:

18.  Izsaucot Neatliekamo medicīnisko palīdzību, izsaucējam jāsniedz atbildes uz šādiem jautājumiem par notikumu:

19.  Bīstamas asiņošanas apturēšanas paņēmiens ir:

20.  Cietušā saudzējošai izvilkšanai no automašīnas salona, jāizmanto:

21.  Jāuzsāk rīcība pēc atdzīvināšanas algoritma sniedzot palīdzību cietušajam cilvēkam, ja:

22.  Jāuzsāk netiešā sirds masāža un mākslīgā elpināšana proporcijās 30:2 cietušajam cilvēkam, ja:

23.  Cik ilgi jāveic elpošanas pārbaudi?

24.  Kādos gadījumos jāizsauc Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienests, ja Jūs esat viens negadījuma vietā?

25.  Kā pareizi likt savas rokas netiešajai sirds masāžai?

26.  Kur ir pareizi likt savas plaukstas pamatni, lai veiktu netiešo sirds masāžu pieaugušajiem?

27.  Kādā frekvencē (tempā) jāveic netiešā sirds masāža?

28.  Ja, objektīva iemesla dēļ, nav iespējas veikt elpināšanu, tad: 

29.  Atdzīvināšanas pasākumu laikā „kuņģa pārpūšanas” risks pieaug, ja:

30.  Atdzīvināšanas pasākumus jāveic līdz:

31.  Cik ilgi jāveic netiešā sirds masāža un mākslīgā elpināšana proporcijās 30:2 cietušajam cilvēkam

32.  Pārkaršanu veicina visi apstākļi, izņemot:

33.  Cik ilgi jāskalo ādas ķīmisko apdegumu vieta ar tekošu ūdeni

34.  Ja ķīmiskās vielas iekļūst cietušā gremošanas traktā, tadviņam dod dzert vēsu ūdeni ne vairāk kā

35.  Kādos nelaimes gadījumos jāpieņem, ka cietušajam var būt traumēts mugurkauls:

36.  Cietušo atstāj automašīnas salonāceļu satiksmes negadījuma vietā, izņemot:

37.  Motociklista aizsargķiveri noņem ļoti uzmanīgi, saudzējot cietušā kaklu, tikai ja:

38.  Amputēto locekļa daļu drīkst ievietot:

39.  Kādas krāsas „šķirošanas kartiņa” nosaka primāro prioritāti medicīniskās palīdzības saņemšanai situācijā ar daudz cietušajiem vienlaicīgi:    

40.  Čūskas koduma gadījumā, lai mazinātu saindēšanās ātrumu un pakāpi, ir nepieciešams:    

41.  Kā novietot cietušo elpceļu atbrīvošanai?

42.  Kāda ir pirmā darbība, kas jāveic atrodot cietušo ārpus riska zonas?

43.  Cik ilgi zem tekoša ūdens jāskalo acs, ja tajā ir nokļuvusi ķīmiska viela (reaģents)?

44.  Ja apdeguma rezultātā uz ādas parādās pūslīši

45.  No cik posmiem sastāv „glābšanas ķēdīte”?

46.  Pārkaršanas gadījuma pazīmes ir:

47.  Atrodot cietušo, kam ir sākusies organisma atdzišana, nepieciešams:

48.  Sniedzot pirmo palīdzību vēlams izmantot cimdus, lai:

UGUNSDROŠĪBAS UZRAUDZĪBA

1. Attālums no zīmes “Ūdens ugunsdzēsības hidrants” līdz ugunsdzēsības hidrantam nedrīkst būt lielāks par:

2. Zīmi "Piebrauktuve ugunsdzēsības transportam"  izvieto slēgtā vai iežogotā ražošanas un noliktavu objekta teritorijā:

3. Kādas ir ēkas nesošās konstrukcijas?

4. Kādas ir ēkas norobežojošās konstrukcijas?

5. Kā sauc telpu starp jumtu un ēkas augšējiem pārsegumiem?

6. Kādas konstrukcijas veido jumtu?

7. Kādas funkcijas pilda pārsegumi?

8. Nesošās sienas

9. Kura no minētajām sistēmām signālu par ugunsgrēku pārraida uz kontroles un signalizācijas pulti, kā arī izstrādā signālus citu inženiertehnisko sistēmu vadībai?

10. Ja ir iedarbojusies automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, tai ir jānodrošina:

11. Ja ir iedarbojusies automātiskā ugunsgrēka atklāšanas un trauksmes signalizācijas sistēma, tai ir jānodrošina:

12. Ārējām ugunsdzēsības ūdensapgādes sistēmām paredzētais ugunsgrēka dzēšanas ilgums ir:

13. Ugunsdzēsības hidrantus ūdensvada tīklā izvieto tā, lai nodrošinātu katras ēkas vai būves ārējo ugunsdzēsību no:

14. Ugunsdzēsības krāna darbības ilgums ir:

15. Kur izvieto ugunsdzēsības sūkņu un elektroaizbīdņu distances vadībās pogas?

CIVILĀ AIZSARDZĪBA

1.      Kurš apgalvojums precīzāk definē civilo aizsardzību?

2.      Kas vada, koordinē un kontrolē Latvijas civilās aizsardzības sistēmas darbību?

3.      Kas atbild par civilās aizsardzības darbību un tās uzdevumu izpildi?

4.      Kurš no minētiem uzdevumiem nav civilās aizsardzības galvenais uzdevums?

5.      Kāda mēroga katastrofa atbilst šīm raksturojumam? Katastrofas radīto postījumu apjoms aptver visu valsts teritoriju vai nozīmīgu tās daļu un valstī esošie resursi nav pietiekami katastrofas pārvaldīšanai.

6.      Kāda mēroga katastrofa atbilst zemāk minētām raksturojumam? Katastrofas radīto postījumu apjoms pārsniedz pašvaldību civilās aizsardzības komisijas darbības teritoriju un skarto pašvaldību administratīvajā teritorijā un valstī esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai.

7.      Kāda mēroga katastrofa atbilst zemāk minētām raksturojumam? Katastrofas radīto postījumu apjoms nepārsniedz vienas pašvaldības administratīvās teritorijas robežas un skartās pašvaldības administratīvajā teritorijā esošie resursi ir pietiekami katastrofas pārvaldīšanai.

8.      Kāds ir civilās aizsardzības trauksmes un apziņošanas sistēmas mērķis?

9.      Kā sauc pasākumus, kurus veic, lai ierobežotu vai likvidētu postošos apstākļus un to izraisītās sekas, novērstu vai mazinātu iespējamo kaitējumu cilvēkiem, īpašumam un videi?

10.  Kā sauc pasākumus, kurus veic, lai novērstu katastrofas iespēju?

11.  Kā sauc pasākumus, kurus veic, lai saglabātu vai minimālā līmenī atjaunotu sabiedrības dzīves nodrošināšanas pamatfunkcijas, kas saistītas ar iedzīvotāju izdzīvošanu?

 

PAAUGSTINĀTAS GRŪTĪBAS JAUTĀJUMI būs no Ugunsgrēku dzēšanas un glābšanas darbu veikšanas kārtības (Iekšējie noteikumi Nr.22-1.12/7)

Iekšējos noteikumos lietotie termini, kopā 36.termini no iekšējiem noteikumiem. Klāt nāk tikai viens jautājums, kas arī jāzina Elpošanas aparātu darba gatavības pārbaudes Nr.2.

1.     Kas ir apakšvienība?

2.      Kas ir apakšvienības komandieris?

3.      Kas ir bīstamā viela?

4.      Kas ir bīstamā zona?

5.      Kas ir bīstamie faktori?

6.      Kas ir cietušais?

7.      Kas ir cilvēku glābšana?

8.      Kas ir darba iecirknis?

9.      Kas ir darba iecirkņa vadītājs?

10.  Kas ir darba šļūteņu līnija?

11.  Kas ir drošības zona?

12.  Kas ir glābjamais?

13.  Kas ir glābšanas darbi?

14.  Kas ir izglābtais?

15.  Kas ir izlūkošana?

16.  Kas ir izsaukuma numurs?

17.  Kas ir izšķirošais virziens?

18.  Kas ir maģistrālā līnija?

19.  Kas ir nodaļa?

20.  Kas ir nodaļas komandieris?

21.  Kas ir notikuma likvidācija?

22.  Kas ir notikums?

23.  Kas ir palīgtehnika?

24.  Kas ir pamatautomobilis?

25.  Kas ir pārziņas rajons?

26.  Kas ir resursi?

27.  Kas ir resursu izsūtīšanas saraksts?

28.  Kas ir resursu vadīšana?

29.  Kas ir sakaru punkts?

30.  Kas ir speciālais automobilis?

31.  Kas ir štābs?

32.  Kas ir ugunsgrēka dzēšanas un glābšanas darbu vadītājs?

33.  Kas ir ugunsgrēka lokalizācija?

34.  Kas ir ugunsgrēks?

35.  Kas ir vada komandieris?

36.  Kas ir vads?

 

Kādā kārtībā veic „Elpošanas aparātu darba gatavības pārbaudi Nr.2”?

1)      uzvilkt elpošanas aparātu, noregulēt plecu un jostas siksnas;

2)      atvērt saspiestā gaisa balona ventili;

3)      pabaudīt sejas maskas hermētiskumu un plaušu automāta darbību;

4)      pabaudīt pārspiedienu sejas maskā;

5)      fiksēt spiedienu saspiestā gaisa balonā (jābūt ne mazāk kā 270 bāri);

6)      apstiprināt gatavību darbam, paceļot labo roku.