Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Print

 1. Bibliotēkas fonds tiks papildināts ar jaunumiem:

  1. Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienesta GADAGRĀMATA 2021;

  2. Rokasgrāmata par aizsardzību pret palu un plūdu draudiem un rīcību šādos gadījumos;

  3.Vai tu zini, kā rīkoties ārkārtas gadījumos?

  4. žurnāls „Ilustrētā zinātne”/ Aprīlis-Maijs;

  5. žurnāls „iTiesības”/ Aprīlis-Maijs;

  6. žurnāls „iFinanses”/ Aprīlis-Maijs.