Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2022./2023.gadamPrint

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2021.gada 29.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-18/8 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2022./2023.studiju gadā” uzņemt 2022.gadā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Reflektanta kods:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

 

Uzņemtajiem reflektantiem lūdzam ierasties uz studiju līguma parakstīšanu 2022.gada 23.septembrī plkst.13.00. Koledžas 212.auditorijā, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā. Līdzi jāņem personu apliecinošs dokuments un pildspalva!