Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2021./2022.gadamPrint

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2020.gada 30.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-19/10 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2021./2022.studiju gadā” uzņemt 2021.gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Reflektanta kods

1

4

7

10

13

16

2

5

8

11

14

17

3

6

9

12

15

18

 

 

 

Uzņemtajiem reflektantiemlūdzam ierasties uz studiju līguma parakstīšanu 2021.gada 24.septembrī plkst.13.00. Koledžas 225.auditorijā, Ķengaraga ielā 3/1, Rīgā. Līdzi jāņem sadarbspējīgs vakcinācijas, pārslimošanas sertifikāts, vai ne retāk kā reizi nedēļā par saviem līdzekļiem veikts tests Covid-19 infekcijas noteikšanai un tas ir negatīvs, personu apliecinošs dokuments un pildspalva!