Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2021.gads

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2022./2023.gadam

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2021.gada 29.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-18/8 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2022./2023.studiju gadā” uzņemt 2022.gadā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Uzņemšana studijām 2022./2023. studiju gadā turpinās!

Papildus dokumentu iesniegšana pilna laika klātienes studijām norisināsies  no 15.08.2022. līdz 19.08.2022. Vairāk informācijas sadaļā "Reflektantiem"

Uzņemšanas rezultāti pilna laika klātienes studijām 2022./2023.gadam

No 2022.gada 9.augusta līdz 2022.gada 12.augustam norisinājās iestājpārbaudījumi pilna laika klātienes studijām 2022./2023.gadā. Iestājpārbaudījumu konkursu izturējuši reflektanti ar šādiem reģistrācijas numuriem:

Par koledžas izglītības studiju procesu

Saskaņā ar Ministru kabineta 2021.gada 9.oktobra rīkojuma Nr.720 “Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” 5.34. apakšpunktu klātienes koledžas izglītības studiju procesā, darba pienākumu veikšanai vai pakalpojumu sniegšanā piedalās tikai personas ar vakcinācijas vai pārslimošanas sertifikātu.

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2021./2022.gadam

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2020.gada 30.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-19/10 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2021./2022.studiju gadā” uzņemt 2021.gadā pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Uzņemšanas rezultāti pilna laika klātienes studijām 2021./2022.gadam

No 2021.gada 10.augusta līdz 2021.gada 13.augustam norisinājās iestājpārbaudījumi pilna laika klātienes studijām 2021./2022.gadā. Iestājpārbaudījumu konkursu izturējuši reflektanti ar šādiem reģistrācijas numuriem:

Informācija par iestājpārbaudījumu peldēšanā

Informējam, ka uz Koledžas iestājpārbaudījumu peldēšanā līdzi jābūt sadarbspējīgam Covid-19 vakcinācijas/pārslimošanas sertifikātam vai negatīvam Covid-19 testam.  Pamatojums - Ministru kabineta 2020.gada 9.jūnija noteikumu Nr.360 "Epidemioloģiskās drošības pasākumi Covid-19 infekcijas izplatības ierobežošanai" 38. 27 un 38. 34 apakšpunkts.

Informācijai

Jautājumu un informācijas nepieciešamības gadījumā darba dienās no 8:00 līdz 16:30 zvanīt uz mob.tālr.27899616

Absolventu izlaidums

17. un 18.jūnijā notika valsts noslēguma pārbaudījums – kvalifikācijas darbu aizstāvēšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas “Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienes studējošajiem.   

Direktora uzruna Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 19.gadadienā

2021.gada 1.aprīlī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža svin savu 19.dibināšanas gadadienu. Koledžai katru gadu 1.aprīlis ir īpaša svētku diena – lai arī šogad, pandēmijas apstākļos, bez krāšņām svinībām un bagātīgi klātiem galdiem, bez jautrām dejām un skaļām dziesmām.