Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2020.gads

Par izglītības dokumentu iesniegšanu 2019./2020.m.g. vidējās izglītības iestāžu absolventiem

2019./2020.mācību gada vidējo izglītības iestāžu absolventi vidējo izglītību apliecinošu dokumentu, sekmju izrakstu un centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas iesniedz Koledžā vai nosūta elektroniski uz e-pastu ucak.vugd.gov.lv ucak ne vēlāk kā līdz 2020.gada 4.augustam. Izglītības dokumentu oriģinālus jāuzrāda 2020.gada 4.augustā pirms iestājpārbaudījumiem.

Uzņemšana studijās Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

No 6.jūlija līdz 17.jūlijam notiks jauno studentu uzņemšana pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmā „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība”, iegūstamā kvalifikācija – ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķis (4.profesionālās kvalifikācijas līmenis), kur mācības ietver ne tikai teorētiskās lekcijas, bet arī aktīvas un aizraujošas praktiskās nodarbības.

Pilna laika klātienes studiju izlaidums

Piektdien, 19.jūnijā, plkst. 14.00 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) notiks izlaidums, kurā 14 absolventi saņems diplomus un iegūs ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikāciju.

Par mācību procesa norisi

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojuma Nr.103 “Par ārkārtējas situācijas izsludināšanu” 4.punktu, tika nolemts, ka Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā no 2020.gada 22.aprīļa notiks mācības, saskaņā ar Iekšlietu ministrijas 2020.gada 2.aprīļa rīkojumu Nr.1-12/412 “Par mācību procesa norisi Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā”, ievērojot visus drošības pasākumus.

Ēnu diena

12.februārī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā viesojās deviņi ēnotāji. Tika aizvadīta darbīga diena, lai gūtu pēc iespējas plašāku ieskatu ugunsdzēsēju glābēju ikdienas darbā.

Aizvadīta karjeras diena "Atnāc un uzzini!" Tukumā

23. janvārī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pārstāvji viesojās Tukuma kultūras namā un Tukuma Raiņa ģimnāzijā, kur norisinājās karjeras diena "Atnāc un uzzini!". 

Nepilna laika neklātienes 4.kursa absolventu izlaidums

Piektdien, 24.janvārī, plkst.15.00 notiks Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas (UCAK) pirmā līmeņa profesionālās augstākās izglītības programmas "Ugunsdrošība un ugunsdzēsība" nepilna laika neklātienes izlaidums.