Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

NOSLĒGUSIES KOLEDŽAS VASARAS NOMETNEPrint

Divu nedēļu garumā no 5.06.2017 līdz 16.06.2017 Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā notika koledžas vasaras praktisko uzdevumu nometne, kurā ugunsdzēsēji glābēji varēja pilnveidot savas iemaņas.

Nometnes laikā koledžas kadeti pilnveidoja savas zināšanas, prasmes un iemaņas priekšmetos: “Tehnika un aprīkojums”, “Glābšanas darbi sagruvumos”, “Ugunsdzēsības taktika”, “Ķīmijas avāriju seku likvidēšana”, “Glābšanas darbi augstumos”.

Lietderīgas bija nodarbības, kurās notika apmācība par glābjamo glābšanu pa izbīdāmām kāpnēm,

darbs ar ugunsdzēsības aparātu,

gāzes dzēšana.

Ar lielu interesi koledžas kadeti piedalījās praktiskajā nodarbībā 12 stāvu mājā, kur pildīja dažādus uzdevumus: uzskriešana uz laiku, maģistrālās līnijas izvilkšana (4.,8. un 12.stāvā); kāpa pa Autokāpnēm devītajā stāvā.

Otrās nedēļas sākumā koledžas praktiskai nometnei pievienojās Lietuvas un Igaunijas kolēģi, kuri arī piedalījās apmācībās.

Interesantas un lietderīgas nodarbības notika Latvijas televīzijas un radio tornī. Nodarbību uzdevumi bija saistīti ar grupu pacelšanos un uzdevumi uzpildi 97m augstumā.

Pirmo reizi koledžas kadeti apmeklēja Latvijas Dzelzceļa mācību poligonu Līvbērzē, kur tika demonstrēta LDz tehnika un tās iespējas.

Nometnes noslēguma dienā notika praktisko uzdevumu uz laiku izpilde.

Paldies koledžas kadetiem par aktīvu dalību nometnē!