Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Dalība Polijas ugunsdzēsības dienesta Galvenās skolas XiV Starptautiskajā glābšanas dienestu seminārā „Fenix 2017”Print

Arī šogad koledžas amatpersonas  piedalījās  Polijas ugunsdzēsības dienesta Galvenās skolas XiV Starptautiskajā glābšanas dienestu seminārā „Fenix 2017”, kurš notika no 2017.gada  24.maija līdz 2017.gada 28.maijam, Polija,Kampionski.

Komandējuma laikā notika kopīgās mācības un pieredzes apmaiņa ar Polijas Valsts ugunsdzēsības dienesta Galvenās skolas pārstāvjiem un Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Bulgārijas, Slovākijas, Vācijas, Rumānijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Polijas komandām.

Mācību laikā uzmanība tika pievērsta praktiskām nodarbībām. Praktisko nodarbību realizācija notika sekojošas galvenajās nozarēs – ugunsgrēku dzēšana, glābšanas darbu veikšana ceļu satiksmes negadījuma vietā un ķīmisko avāriju seku likvidēšana. Praktiskajās nodarbībās piedalījās gan kadeti, gan delegācijas vadītāji ar unikālo iespēju sadarboties starptautiskajā līmenī (jauktas komandas). Mācību organizatori uzsvēra to, ka neskatoties uz valodu barjerām, komandas darbojās saliedēti. Pēc praktiskajām nodarbībām tika apmeklēta Polijas galvaspilsētā – Varšava. Mācību apmeklējums bija vērtīgs ieguvums, iegūta informācija un praktiskas iemaņas sadarboties starptautiskā līmenī, vairākās situācijās strādājām kopā ar Lietuvas, Igaunijas, Francijas, Bulgārijas, Slovākijas, Vācijas, Rumānijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Polijas komandām. Mācības izraisīs pozitīvas un lietderīgas tendences kadetu pašnovērtējumā, kā arī pasniedzēju pilnveidošanās procesā.