Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

2010. gads

Dalība starptautiskajā zinātniski - pētnieciskajā konferencē Ukrainā

07.12.2011

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas amatpersonas: pulkvedis Ē.Stankēvičs, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas direktora vietnieks; majore I.Kalvāne, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras docents; kapteinis V.Zaharovs, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras asistents un virsleitnants A.Austrums, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras asistents no 2010.gada 16.novembra līdz 2010.gada 21.novembrim piedalījās starptautiskajā zinātniski – pētnieciskajā konferencē „Psiholoģijas attīstība mūsdienās ekstremālās krīzes situācijās”, Ukrainā (Harkovā).

Boulinga turnīrs starp koledžām

07.12.2011

Šī gada 12. oktobrī notika „Otrais starpkoledžu boulinga turnīrs”, kurā dalību ņēma arī mūsu Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas komanda. Šogad komandas pamatkodolu veidoja 3. kursa kadeti: Artūrs Birznieks, Aleksandrs Šebeko, Maksims Skorodihins, Andrejs Macanovs un 1. kursa kadets Juris Dalbiņš. Turnīrā piedalījās 22. komandas. Mūsu komanda ierindojās 5. vietā.

Labo darbu nedēļa

07.12.2011

Latvijā no 11. oktobra tiek atzīmēta „Palīdzēsim lv.” organizētā Labo darbu nedēļa, kuras mērķis ir sniegt palīdzību līdzcilvēkiem un vairot palīdzēšanas kultūru valstī kopumā. Koledža jau otro gadu iesaistās šāda veida pasākumā. Šogad darbinieki ziedoja mazturīgajiem apģērbu, apavus, siltas virsdrēbes ziemai, saimniecības preces un jaukas grāmatas maziem bērniem, visu to nogādājot Latvijas Mazturīgo atbalsta organizācijā „ Dace”.

Igaunijas Republikas Publisko Pakalpojumu Akadēmijas pārstāvji Koledžā

07.12.2011

Šā gada 14.oktobrī Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā viesojās Igaunijas Republikas Publisko Pakalpojumu Akadēmijas pārstāvji Alar Valge , Ugunsdrošības uzraudzības katedras vadītājs un Andres Talvari , Krīžu situāciju vadības katedras profesors ar mērķi iepazīties ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu un tās realizējamajām izglītības programmām, un to īstenošanas ilgumu. Viesus pavadīja un Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžu izrādīja pulkvedis Juris Kudrjavcevs , Ugunsdzēsības un glābšanas darbu katedras vadītājs, majore Iveta Vorza , Lietišķo pētījumu nodaļas priekšniece un kapteinis Dzintars Lagzdiņš , Ugunsdrošības un civilās aizsardzības katedras vadītājs.

Pilna laika klātienes studentu izlaidums

07.12.2011

2010.gada 19.jūnijā Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 21 absolvents saņēma diplomus par pirmā līmeņa profesionālo augstāko izglītību un ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikācijas ieguvi.

Eiropas Ugunsdzēsības koledžu asociācijas tikšanās

07.12.2011

Pamatojoties uz Eiropas Ugunsdzēsības dienestu koledžu asociācijas (EFSCA) uzaicinājumu, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas pārstāvji – direktora vietnieks pulkvedis Ē. Stankēvičs un Lietišķo pētījumu nodaļas priekšniece majore I. Vorza no 2010. gada 18. līdz 22. maijam piedalījās EFSCA organizētajā starptautiskajā konferencē „Ugunsdzēsības dienestu apmācības centru virtuālā interaktīvā sadarbības tīkla izveide” un EFSCA Ģenerālās Asamblejas sanāksmē (Barselonā, Spānijā), kuras laikā Koledža tika izvēlēta kā EFSCA Starptautiskās konferences un Ģenerālās asamblejas sanāksmes organizētāja 2012. gadā.

Lielā talka

07.12.2011

Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža atbalstot Lielās Talkas ideju, 2010.gada 23.aprīli rīkoja Spodrības dienu, kurā koledžas 2.kursa kadeti sakopa koledžas telpas. Savukārt 2010.gada 24.aprīli koledžas personāls veica koledžas teritorijas labiekārtošanas darbus, izvedot dažādus gružus un iestādot koledžas teritorijā jaunus krūmus un kokus.