Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Koledžas izlaiduma svinīgais pasākums

Koledžas izlaiduma svinīgais pasākums

2016.gada 17.jūnijā Koledžā notika svinīgais pilna laika klātienes studiju absolventu izlaidums. NBS orķestra mūzikas pavadījumā Koledžu absolvēja 23 studējošie.

VIII Starptautiskais glābšanas dienestu seminārs „Fenix 2016”

VIII Starptautiskais glābšanas dienestu seminārs „Fenix 2016”

Pamatojoties uz Polijas Valsts ugunsdzēsības dienesta Galvenās skolas ielūgumu piedalījāmies VIII Starptautiskajā glābšanas dienestu seminārā „Fenix 2016” no 05.06.2016.-10.06.2016. Praktiskajās mācībās piedalījās Lietuvas, Igaunijas, Latvijas, Francijas, Vācijas, Bulgārijas, Ukrainas, Baltkrievijas un Polijas komandas un pārstāvis no Turcijas.

Izlaidums Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

Piektdien, 17.jūnijā plkst. 10.00, Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā (UCAK) notiks izlaidums, kurā 23 absolventi saņems diplomus un iegūs ugunsdrošības un civilās aizsardzības tehniķa kvalifikāciju.