Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Uzņemšanas rezultāti nepilna laika neklātienes studijām 2022./2023.gadam

Saskaņā ar Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 2021.gada 29.oktobra iekšējiem noteikumiem Nr.22/3-1.1.-18/8 „Uzņemšanas noteikumi nepilna laika neklātienes studijām Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā 2022./2023.studiju gadā” uzņemt 2022.gadā īsā cikla profesionālās augstākās izglītības programmas ,,Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” nepilna laika neklātienes studijām šādus reflektantus:

Uzņemšana studijām 2022./2023. studiju gadā turpinās!

Papildus dokumentu iesniegšana pilna laika klātienes studijām norisināsies  no 15.08.2022. līdz 19.08.2022. Vairāk informācijas sadaļā "Reflektantiem"

Uzņemšanas rezultāti pilna laika klātienes studijām 2022./2023.gadam

No 2022.gada 9.augusta līdz 2022.gada 12.augustam norisinājās iestājpārbaudījumi pilna laika klātienes studijām 2022./2023.gadā. Iestājpārbaudījumu konkursu izturējuši reflektanti ar šādiem reģistrācijas numuriem: