Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledža

Dokumentu pieņemšana Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

Persona, kura vēlas iestāties Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā , no 2015.gada 13.jūlija līdz 2015.gada 24.jūlijam iesniedz koledžas Izglītības koordinācijas nodaļā

Izlaidums Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

 Izlaidums Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžā

2015.gada 18.jūnijā plkst. 12:00 notika Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienes 10. izlaidums.

Kvalifikācijas darbu aizstāvēšana

2015.gada 15. un 16.jūnijā notika Ugunsdrošības un civilās aizsardzības koledžas 1.līmeņa profesionālās augstākās izglītības  programmas „Ugunsdrošība un ugunsdzēsība” pilna laika klātienes 3.kursa studējošo Valsts noslēguma pārbaudījuma kārtošana, aizstāvot kvalifikācijas darbus.